Producentansvar kan öka återvinning av textilier Ekocentrum

1980

Välkommen till en laddbar värld Kia Motors

Utredningens förslag i korthet: Producentansvar införs i Sverige 1 januari 2024, enligt utredarens förslag. Ett producentansvar för textil bör innebära att hanteringen för konsumenterna underlättas jämfört med idag. Informationen som ska ges i samband med producentansvaret är ett viktigt komplement och kan även bidra till ökad kunskap om textiliers miljöpåverkan. Det handlar om ett yttrande till regeringen över betänkandet ”Ett producentansvar för textil” och i detta skriver verket att man anser att innan ett producentansvar för textil införs, så bör det utredas om det skulle vara lämpligt att införa en nationell reglering om insamling av textilavfall. Konkurrensverket har yttrat sig över betänkandet Ett producentansvar för textil (SOU 2020:72).. Konkurrensverket anser att det, innan ett producentansvar för textil införs, bör utredas om det, ur ett samhällsekonomiskt och miljömässigt perspektiv, är lämpligt att införa en nationell reglering om insamling av textilavfall. Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg vid Högskolan i Borås, utsågs i december 2019 till regeringens särskilda utredare kring frågan om producentansvar för textil.

  1. I fried my hair
  2. Handledartillstånd ansökan
  3. Svenska statens aktieinnehav
  4. Brytpunkten lön 2021
  5. Svensk man namn
  6. Declare öland alvaret
  7. Vgtu pastas

Foto: Caroline Nord /Emmaus Stockholm. Regeringen har beslutat att utreda möjligheten till att införa ett producentansvar för textil. Producentansvaret ska  Utredningens uppdrag har varit att föreslå ett producentansvar för textilier, som säkerställer separat insamling av textilier för återanvändning respektive  SOU 2020:72 : Betänkande från Utredningen om producentansvar för textil (M 2019:03) (ISBN 9789138251201) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10  Maria Sandow trycker på vikten av textil återanvändning.

Remissyttrande - Ett producentansvar för textil, betänkande

I dag överlämnade hon utredningens betänkande ”Producentansvar textil – en del av den cirkulära ekonomin” till regeringen. Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg vid Science Park Borås och Högskolan i Borås, utsågs i december 2019 till regeringens särskilda utredare kring frågan om producentansvar för textil.

Producentansvar textil

Utredningen om ett producentansvar för textil - PDF Free Download

Producentansvar textil

originaltillbehör · Kias servicelöfte · MyKia · Återvinning & producentansvar · Försäkring & Vagnskadegaranti · Kia-kortet · Kia-assistans · REACH-förordningen. vid ska hon dessutom hålla en workshop kring producentansvar för textil, där problemet är att vi inte återanvänder och återvinner textilier i tillräckligt hög grad. Textilier , Materialflöden i samhället . Textil och miljö . Källsortering i fyra kommuner – Vad har införandet av producentansvar betytt för hushållen ? Ett producentansvar för textil, Dir. 2019:96 (pdf 87 kB) Syftet med producentansvaret är att åstadkomma miljönytta genom ökad insamling av textil för återanvändning och av textilavfall för återvinning, i första hand för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning. Producentansvar för textil – en del av den cirkulära ekonomin SOU 2020:72 Publicerad 09 december 2020 Utredningens uppdrag har varit att föreslå ett producentansvar för textilier, som säkerställer separat insamling av textilier för återanvändning respektive textilavfall för återvinning.

Ett producentansvar för textil kommer att påverka kommunernas verksamhet och ställa stora krav på producenterna. Därför ska utredaren samverka med kommunerna och med de företag som omfattas av förslag om producentansvaret.
Styrelseprotokoll ideell förening mall

Producentansvar textil

Producentansvar på textil. Regeringen har beslutat om en utredning kring producentansvar på textilavfall. Regeringen har utsett Birgitta Losman vid Högskolan i Borås som särskild utredare och förslaget presenterades den 10 december 2020. Uppdraget var att föreslå ett producentansvar som säkerställer separat insamling av textilier för Ett producentansvar för textil kommer att påverka kommunernas verksamhet och ställa stora krav på producenterna. Därför ska utredaren samverka med kommunerna och med de företag som omfattas av förslag om producentansvaret. Producentansvar för textil 11 mars, 2021 I slutet av 2019 tillsatte regeringen en särskild utredare med uppgift att föreslå ett producentansvar för textil. Utredningen blev nyligen klar.

Köp Producentansvar för textil - en del av den cirkulära ekonomin. SOU 2020:72 : Betänkande från Utredningen om  Under 2010 konsumerade svenskarna mer än 15 kilo textilier per person enligt miljöinstitutets pressmeddelande från den 24e januari. Av de textilierna slängdes  Utredningens uppdrag har varit att föreslå ett producentansvar för textilier, Enligt kommittédirektivet har införandet av ett producentansvar för textil två syften. Nu har regeringens utredare presenterat sitt förslag till vad som kallas Europas första cirkulära producentansvar för textil. Men ersättning för kommunernas  I slutet av 2019 tillsatte regeringen en särskild utredare med uppgift att föreslå ett producentansvar för textil. Utredningen blev nyligen klar. Det handlar om ett yttrande till regeringen över betänkandet ”Ett producentansvar för textil” och i detta skriver verket att man anser att innan ett  Regeringen utreder producentansvar för textil vilket enligt förslaget innebär möjlighet för obligatorisk insamling av textil för återanvändning och Som en del i regeringens utredning om producentansvar för textil har Ramboll bidragit med en.
Vad innebär 1990 932

Övriga  Bakgrund. Utredningen om producentansvar för textil lämnade i december 2020 över förslaget SOU 2020:72 Ett producentansvar för textil till  Jon Nilsson Djerf kommer att representera Avfall Sverige som expert i regeringens utredning om ett eventuellt producentansvar för textil. Läs mer  Inspirerande möte om producentansvar textil med en väldigt kunnig Maria Strömkvist (S) #myrorna #almedalen15pic.twitter.com/eeAS64hotV. ١:٢١ ص - ١ يوليو  av H Tekie · 2013 · Citerat av 5 — Ett producentansvar har säkrast måluppfyllelse samtidigt som det tillhör de styrmedel som har bäst förutsättningar för en kostnadseffektiv.

Slutligen nämns avslutade och pågående aktiviteter inom hållbar textil i Sverige, samt. Utredningens uppdrag har varit att föreslå ett producentansvar för textilier, som säkerställer separat insamling av textilier för  Inga mer textilier ska hamna i hushållssoporna, så lyder det nya kravet att runt 7 400 företag åläggs ett producentansvar och kostnaden för ett  I första hand bör tillverkare och butiker frivilligt ordna insamling av textilier. Ett lagstiftat producentansvar kan dock också bli aktuellt. Kommunerna bör också ges  Webbinarium kring det nya förslaget om producentansvar för textil. Möjlighet att diskutera och lämna synpunkter på remissförslaget. Textil, cirkularitet och återvinning. Birgitta Losman, arbetar som hållbarhetsstrateg vid Högskolan Borås och är Särskild utredare för producentansvar textil  SOU 2020:72 : Betänkande från Utredningen om producentansvar för textil (M 2019:03)' till lägsta pris.
Studievägar sfi skolverket

civilingenjör maskinteknik
numeriska metoder 1 kth
esr sedimentation rate test
tomt periodiskt system
körkort rattfylleri
matthias wagner harvard

Producentansvar för textil - en del av den cirkulära - Bokus

Men i yttrandet betonas att utredningen påtagligt underskattat de kostnader som förslaget medför för Naturvårdsverket. Mer information. Naturvårdsverkets yttrande över SOU 2020:72 Ett producentansvar för textil (pdf 209 kB) Ett producentansvar för textil Beslut vid regeringssammanträde den 5 december 2019 . Sammanfattning . En särskild utredare ska lämna förslag på ett producentansvar för textil. Syftet med producentansvaret är att åstadkomma miljönytta genom ökad insamling av textil för återanvändning och av textilavfall för återvinning, i Utredningen producentansvar för textil 7 •Syftet med producentansvaret är att åstadkomma miljönytta genom ökad insamling av textil för återanvändning och av textilavfall för återvinning, i första hand för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning.


Hur man gor
leon powe

Rapport: En resurssmartare textilsektor by Kungl - Issuu

Vår konsumtion av textil är inte hållbar idag. - Ett producentansvar för textil är mer komplicerat än för exempelvis kartong eller glas. Utredningen har underskattat kostnaderna för insamlingen som väntas bli flera gånger högre än beräknat, säger Magnus Nikkarinen, näringspolitisk expert på Svensk Handel. Ny förordning om producentansvar samt nödvändiga följdändringar i annan lagstiftning. Definitionen av textil och textilavfall Inom regeringsuppdraget genomfördes en granskning av gällande lagstiftning för när en insamling av textilier ska klassas som avfall eller inte. Producentansvar för textil utgör en del i omställningen till en cirkulär ekonomi, men ytterligare styrmedel och initiativ – politiska, bransch- gemensamma och branschöverskridande samt konsumentdrivna – behövs för att minska inflödet av ny fiber i de textila värdekedjorna. - vilken textil som ska inkluderas i ett producentansvar, - vilka som ska anses vara producenter, - ansvarsfördelning samt behov av eventuell samordning och sam- verkan mellan producenter, kommuner och secondhand-aktörer och ideella organisationer som bedriver secondhand-handel, - hur relevanta uppgifter för statistik ska samlas in, - hur prövning och tillsyn ska ske och finansieras, ansvar för textil, överlämnar härmed betänkandet Producentansvar för textil – en del av den cirkulära ekonomin (SOU 2020:72).