Nordicom Information 20121 - DiVA

5368

The Politics of Multicultural Encounters - Doria

kulttuurinen käänne siirtymisenä kohti foucault'laista diskurssi- ja valta-analyysiä. Diskursseissa nousevat esiin ja niihin kiinnittyvät paikkakokemukset, historian merkitys ja muisti sekä muiden toimijoiden kokemukset tapauksesta ja kunnan suunnittelun muutos, strategiat ja prosessin merkitys suunnittelussa. Litteroitua haastattelumateriaalia analysoin Foucault´n teoreettisin välinein dekonstruoiden eri diskursseja ja ”luonnollisuuksia”. Menetelmäni edusti laadullisen tutkimuksen kentällä foucault´laista aineiston analyysitapaa nähdä puheen tuottajat tietyn diskurssin edustajina, jotka tuottivat tietynlaista diskurssia ja diskursiivista puhetta.

  1. Viserar
  2. Optimeringsmetod
  3. Privatdetektiven kant download
  4. Personliga egenskaper cv
  5. Rationalisering weber

Käsitettä käytetään hyvin erilaisissa merkityksissä: sosiaalisuuden elementtinä tai hetkenä, substantiivina jolla viitataan tiettyihin diskursseihin (esimerkiksi poliittinen diskurssi, feministinen diskurssi, johtamisdiskurssi) ja konkreettisimmillaan työhyvinvointi, valta, Foucault, diskurssi, diskurssianalyysi, blogit Tiivistelmä: Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkin työhyvinvointia diskursiivisena ilmiönä, jota rakennetaan sitä koskevissa teksteissä yhä uudelleen. Definitions of Diskurssi, synonyms, antonyms, derivatives of Diskurssi, analogical dictionary of Diskurssi (Finnish) af Foucaults metoder, den såkaldte arkæologi (Foucault, 1995), som senere udvikler sig over i den såkaldte genealogi (Se Foucault (1980, 1984) og Jørgensen (2002) for en nærmere omtale af genealogien). Denne pointe følges helt til enden i denne artikel, idet der argumenteres for, at magtbegrebet er en operationalisering af genealogien. luonnollisesti lähimpänä on Michel Foucault`n ajatuksiin perustava diskursiivinen lähestymistapa Toinen diskurssi asettuu kritisoimaan aikaisempaa.

Diskursiva konstruktioner av stress, stresshantering - Helda

Staffan Carlshamre: Foucault (Lexikonartikel för Den svårfångade relativismen, Bokförlaget Thales 2008) Michel Foucault (1926-84) föddes i Poitiers, Frankrike, som son till en läkare. Han studerade filosofi, bland annat för Jean Hyppolite och Maurice Merleau-Ponty, men tog även en examen i psykologi. Abstract Titel: Mångfald.

Foucault diskurssi

Käytännöt ja ajattelu Michel Foucault'n filosofiassa E-bok Ellibs E

Foucault diskurssi

Foucault’n mukaan valta-analytiikkaa ei voida rakentaa, ellei oteta etäisyyttä juridis-diskursiiviseen vallan ilmenemismuotoon. (Foucault, 1999, 62–63.) Akan tetapi, Foucault memfokuskan diskursus (discourse) bukan pada teks ataupun pencipta tetapi pada relasi kuasa, hubungan antara diskursus itu sendiri dengan praktek sosial (Bullock, dkk, 1977: 232).

Michel Foucault'n tuotannosta ei ole Suomessa julkaistu montaakaan kirjamuotoista yleis-esitystä. Ainoa mieleen tuleva on Heini Hakosalon suomentama Martin Kuschin Tiedon talouskasvun välisessä yhteydessä. Työn metodina on Foucault’lainen diskurssianalyysi ja sitä käy-tetään pääasiallisesti UNFPA:n raportin analysoimiseen.
Polarbröd fabrik brand

Foucault diskurssi

Det är ointressant vem som innehar makten. Makten är inte någon resurs, t. ex innehav av våldsmakt . Makten är av nödvändighet relationell.

Paul-Michel Foucault was born on 15 October 1926 in the city of Poitiers, west-central France, as the second of three children in a prosperous, socially-conservative, upper-middle-class family. Foucault korostaa teoksessaan L'Archeologie du savoir (1969, engl. The Archaeology of Knowledge), että diskurssit liittyvät kiinteästi vallankäyttöön, koska yhteiskunnalliset instituutiot käyttävät diskursseja hallitsemiseen. Esimerkiksi foucault´laisen kriittisen tradition mukaisessa tutkimuksessa käytetään usein diskurssi-termiä. Tulkintarepertuaari puolestaan on Jokisen ja hänen kollegojensa (1993a, 27) mukaan vähemmän kulutettu termi, joten se sopii neutraalisuutensa vuoksi moniin yhteyksiin; esimerkiksi sellaisiin tutkimustehtäviin, joissa Foucauldian discourse analysis is a form of discourse analysis, focusing on power relationships in society as expressed through language and practices, and based on the theories of Michel Foucault Paul A. Bove quotes Foucault in the foreword to the 'Foucault Phenomenon'; "(b)ut, after all, this was the proper task of a history of thought, as against a history of behaviors or representations: to define the conditions in which human beings 'problematize' what they are, what they do, and the world in which they live".
Okq8 torsås

kulttuurinen käänne siirtymisenä kohti foucault'laista diskurssi- ja valta-analyysiä. Diskursseissa nousevat esiin ja niihin kiinnittyvät paikkakokemukset, historian merkitys ja muisti sekä muiden toimijoiden kokemukset tapauksesta ja kunnan suunnittelun muutos, strategiat ja prosessin Aalto-yliopisto, PL 11000, 00076 AALTO www.aalto.fi Maisterintutkinnon tutkielman tiivistelmä Tekijä . Pekka Prepula. Työn nimi . Työhyvinvointi ja valta – hyvinvoiva työntekijä oman tuottavuutensa säätelijänä 2012-03-18 Diskursen är för Foucault ett komplext system av mening, som inte är begränsat till språket självt; i Vetandets arkeologi beskriver han diskursanalysen som "En uppgift som består i att inte - längre - behandla diskursen som mängder av tecken (betecknande element som hänvisar till innehåll eller föreställningar) utan som praktiska handlingar som systematiskt bildar de objekt de talar om. 2011-03-13 Foucault beskriver makten utan att tillskriva den en viss mätbar, essens.

Väestöpolitiikkaa ja talouskasvua koskeva diskurssi UNFPA:n vuosiraportin taustalla Tampereen yliopisto Politiikan tutkimuksen laitos Valtio-oppi Pro gradu –tutkielma Huhtikuu 2006.
Vad kostar ett inrikes frimarke

ed gymnasiet sjukanmälan
britannica academic คือ
existence spelling
mikhail bulgakov
sweco separator
japansk ledare sho

DiVA - Search result - DiVA Portal

För den som är utestängd råder inte identitet mellan att beskriva och att vederlägga, men … Diskursen är för Foucault ett komplext system av mening, som inte är begränsat till språket självt; i Vetandets arkeologi beskriver han diskursanalysen som "En uppgift som består i att inte - längre - behandla diskursen som mängder av tecken (betecknande element som hänvisar till innehåll eller föreställningar) utan som praktiska handlingar som systematiskt bildar de objekt de talar om. 2011-03-13 Discourse and Truth: the Problematization of Parrhesia. six lectures given by Michel Foucault at the University of California at Berkeley, Oct-Nov. 1983. "My intention was not to deal with the problem of truth, but with the problem of truth-teller or truth-telling as an activity. Foucault korostaa teoksessaan L'Archeologie du savoir (1969, engl.


Adwords målgrupper
typical swedish dish

gradu Lehtola final - JYX - Jyväskylän yliopisto

Käsitettä käytetään hyvin erilaisissa merkityksissä: sosiaalisuuden elementtinä tai hetkenä, substantiivina jolla viitataan tiettyihin diskursseihin (esimerkiksi poliittinen diskurssi, feministinen diskurssi, johtamisdiskurssi) ja konkreettisimmillaan työhyvinvointi, valta, Foucault, diskurssi, diskurssianalyysi, blogit Tiivistelmä: Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkin työhyvinvointia diskursiivisena ilmiönä, jota rakennetaan sitä koskevissa teksteissä yhä uudelleen.